aktualizováno: 12.01.2020 21:12:03 

Klub chovatelů holubů rakovnických kotrláků

Historie

Ustavující schůze za účasti 13 ti chovatelů, se konala 20. listopadu 1960 v restauraci "U zeleného stromu" v Rakovníku. Zakládajícími členy byli následující chovatelé pocházející z Rakovnicka, Žatce a středočeského okolí:

Josef Hauner, Karel Uher, Václav Tichý, Ladislav Truksa, Jaroslav Skoupý, Václav Prchal, Bohuslav Anděl, Antonín Švestka, Jiří Bidrman, Josef Chytrý, Josef Šmíd, Antonín Hůla, Josef Gregor.

Sídlem klubu se stal Rakovník a jeho založení se setkalo s velkým zájmem holubářů. Již v prvním roce činnosti měl klub 27 členů a jeho prvním předsedou byl zvolen Josef Hauner. Jeho monografie Rakovnický kotrlák byla klubem vydána koncem roku 1961 a stala se na dlouhou dobu  kvalitní a vyhledávanou publikací pro všechny chovatele rakovnických kotrláků.          

          

V roce 1962 se pro stáří vzdává Josef Hauner funkce předsedy klubu a je za své zásluhy, rozvoj a propagaci rakovnických kotrláků jmenován čestným předsedou. V následujícím roce 13.dubna 1963 Josef Hauner zemřel. Stal se legendou a jeho odchod byl nenahraditelný. Klub do dnešních dní pořádá mj. při spec. výstavách Memoriál Josefa Haunera (soutěž 3 holubů 1 barvy a kresby), který je pro vystavovatele vždy velkou motivací a vítězství je asi tím nejvyšším oceněním, které může chovatel RK získat.

Po rezignaci Josefa Haunera na funkci předsedy byl na tentýž post zvolen dlouholetý, zkušený funkcionář Karel Uher z Prahy-Nebušic.Po úmrtí bývalého předsedy nastaly v klubu problémy a předseda K. Uher počal ztrácet, zejména u některých rakovnických členů, autoritu. Došlo ke stagnaci činnosti klubu trvající i po roce 1967, kdy byl do čela zvolen Václav Beneš.Ve stejném roce se začíná na práci v klubu aktivně podílet posuzovatel Miroslav Novák, ředitel okresní plemenářské správy v Rakovníku. Byl chovatelem českých staváků, ale rakovnickým kotrlákům dobře rozuměl. Po mnoho dalších let to byl prakticky on, kdo posuzování holubů v klubu řídil.

Koncem roku 1971 odstupuje z funkce jednatele Ladislav Truksa, který ji vykonával od založení klubu. Současně končí s členstvím v klubu jeho zakládající člen a bývalý předseda Karel Uher. Klub kupuje jeho chov a holuby rozděluje mezi tři chovatele z Pavlíkova. S výborným chovným materiálem nejlépe naložil nový člen klubu Květoslav Franče, budoucí jednatel a jedna z jeho nejvýraznějších osobností. V následujících letech dochází k nárůstu členské základny a veškerá činnost klubu směřuje k přípravám a uspořádání speciální výstavy.

Historicky 1. speciální výstava se uskutečnila 14.-15.prosince 1974 v Rakovníku, jako memoriál Josefa Haunera. (Je podivuhodné, že se první memoriál JH konal až 11 let po jeho smrti. Pozn.aut.) 29 členů na ní vystavilo 175 rakovnických kotrláků. Tolik jich nebylo nikdy předtím najednou vystaveno. Prvním vítězem Haunerova memoriálu se stal Václav Kratochvíl s modrými mramorovanými bělouši. Následující rok nás na mezinárodní výstavě v Budapešti úspěšně reprezentovali chovatelé A.Hůla a L.Truksa. V prosinci téhož roku uspořádal klub II.speciální výstavu na které bylo vystaveno 235 kotrláků.Vítězem Haunerova memoriálu se stává se svými tygříky Jaroslav Skoupý a nejlepším chovatelem klubu byl vyhlášen Antonín Hůla. I v dalších letech byly klubem pořádány pravidelné speciální výstavy. Vítězi Haunerova memoriálu se stali dlouholetí chovatelé p.Skoupý, p.Truksa a p.Hůla. Za vítězství v letech 1980-82 získává natrvalo putovní cenu Haunerova memoriálu Květoslav Franče.

V letech 1983 až 1991 klub nepořádal své vlastní speciální výstavy. Důvodem byla absence vhodných prostor, které se nepodařilo v Rakovníku nalézt a zajistit. Díky vynikající spolupráci se členy ZO ČSCH v Lužné a díky nemalým sponzorským darům města Rakovníka, se stala náhradním řešením klubová expozice při místní výstavě v Lužné. V roce 1984 je zvolen předsedou klubu Jaromír Čečrdle. Spolu s jednatelem Květoslavem Franče vytvořili výkonný tandem, který pozvedl úroveň klubu. V roce 1987 odchází z klubu úspěšný šlechtitel sedlaté kresby Ladislav Truksa. V letech 1989 až 1990 vede klub ve funkci předsedy Jan Turšner. V roce 1991 byl do čela opět zvolen Jaromír Čečrdle. Díky aktivitě a obětavosti mladého člena klubu Ing.Jiřího Jadrníčka začal vycházet klubový zpravodaj. Po úspěšných sedmi redakčních letech přebírá v roce 1998 patronát nad zpravodajem Václav Kratochvíl a daří se mu držet vynikající úroveň zpravodaje i v letech následujících.

V roce 1992 pořádá klub v Lužné opět svou speciální výstavu. V roce 1993 byl do funkce předsedy zvolen Miroslav Šnobl a v témže roce ze zdravotních důvodů odchází z funkce jednatele i Květoslav Franče. Umírá 29.srpna 1999. Klub v něm zrácí nejen úspěšného chovatele, odborníka a funkcionáře, ale zejména člověka, který dokázal svým morálním a lidským profilem udržet klub i v těch nejtěžších krizových letech. V devadesátých letech posuzují RK na výstavách všech úrovní zejména tito posuzovatelé: J.Dostál, M.Mašata, O.Novák, B.Křeček a Ing.J.Jadrníček.  Tuto historickou etapu završili svými výstavními úspěchy na mezinárodních výstavách pánové: Ladislav Svatoš, J.Jelínek, M.Milota, V.Kratochvíl a J.Jadrníček.

Převážná část textu byla převzata z publikace Rakovnický kotrlák od Miroslava Mašaty.


image

Píše se rok 2000 a s ním vstupuje klub do nového tisíciletí. 

Výbor upřesnil podmínky soutěže o putovní pohár Josefa Haunera. Jan Dostál zpracoval podklady pro získání plemenného a speciálního chovu. Z důvodu havarijního stavu budovy v Lužné, pořádá klub svou speciální výstavu pro rok 2003 v Kolešovicích. Téhož roku 26.04.2003 byl v Kolešovicích zvolen nový předseda, kterým se stal Josef Hejda. V roli místopředsedy mu sekundoval Václav Kratochvíl, jednatelem se stal Václav Fišer a dodatečně pokladníkem Václav Drexler. Ze zdravotních důvodů odchází z funkce poradce chovu, zasloužilý člen klubu a známý posuzovatel pan Miroslav Novák. Do této funkce byl zvolen a nelehkého úkolu se ujímá Miroslav Mašata.

V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce výstavní haly v Lužné a klub se tam vrací zpět s pořádáním speciálních výstav. V listopadu 2004 úspěšně reprezentovali rakovnické kotrláky na 27. evropské výstavě v Praze členové klubu: D.Barcuch, M.Hauner, J.Jadrníček, M.Lubas, L.Svatoš, O.Pospíšil a J.Dostál. Získali několik čestných cen a mnoho jejich holubů dosáhlo ocenění výborný.

Připomeňme si úmrtí Jaroslava Skoupého z Rakovníka, který zemřel v roce 2005. Byl to vynikající chovatel a šlechtitel tygříků. Rok 2005, byl mimo jiné události, i rokem úspěchu Václava Drexlera a jeho plamínků na Celopražské výstavě na Hvězdě.

image

 

Nesmíme zapomenout na vítěze nejprestižnější klubové soutěže a tou je bezpochyby soutěž trojkolekce holubů stejné barvy a rázu "Haunerův memoriál" o Haunerův putovní pohár. Získat natrvalo tuto klubovou trofej, znamená vyhrát soutěž třikrát za sebou. Aby jste si udělali představu o chovatelské náročnosti této soutěže, uvádím, že se to v celé historii klubu od jeho založení podařilo pouze jedinému členu, a to v letech 1980 až 1982 a tím byl Květoslav Franče z Pavlíkova.

Historický přehled vítězů uvádíme v sekci "Výstavy  výsledky".

Na snímku vpravo vidíte přátelskou a pohodovou atmosféru, tak typickou pro klubová setkání.

 

 

 

 


 

TOPlist